Ile zarabia i czym się zajmuje biegły sądowy?

biegły sądowy

Wiedza, którą dysponuje nawet wysoko wykształcony człowiek, może być niewystarczająca, a wszystko to przez szeroki zakres dziedzin nauki. Liczne specjalizacje wiążą się z informacjami i opartym na nich myśleniu, które wykraczają poza zdolności większości osób. Osoba, która posiada specjalistyczną wiedzę na dany, interesujący sąd temat, może zostać powołana na biegłego sądowego. Co go charakteryzuje i jak wyglądają jego zarobki?

Kim jest biegły sądowy?

Na początku trzeba zrozumieć, że każdy specjalista może zostać biegłym sądowym, jeśli tylko zostanie powołany w takim charakterze przez uprawniony organ – zarówno przez sąd, jak i organ administracji publicznej. Co ważne, z wiedzą nie zawsze musi się łączyć wykonywany zawód – to dany organ, który powołuje osobę na stanowisko biegłego sądowego, sprawdza, czy jego wiedza jest wystarczająca. 

Warto wiedzieć, że istnieje podział biegłych sądowych ze względu na czas wykonywania pracy. Jakie rodzaje można wyróżnić?

  • Temporalny biegły sądowy – to osoba, która powoływana jest jednorazowo w ramach konkretnej sprawy sądowej. 
  • Stały biegły sądowy – to osoba należąca do listy tworzonej przez prezesów sądów okręgowych. Przed dodaniem do listy, sprawdzają i oceniają oni to, jak dany specjalista sprawdzał się w poszczególnych sprawach. Posiadanie stałych biegłych sądowych z popularnych dziedzin wiedzy znacznie usprawnia proces postępowania sądowego i administracyjnego.

Należy pamiętać, że wpisanie na listę ma charakter pomocniczy – opinia temporalnego biegłego sądowego ma taką samą wartość merytoryczną, co jego stałego odpowiednika.

Czym zajmuje się biegły sądowy?

Na podstawie swojej specjalistycznej wiedzy z danego zakresu, który interesuje sąd, działania biegłego mają za zadanie nakreślić kwestię problemową w postaci wydanej opinii. Przykładem tego jest psycholog lub psychiatra, który stwierdza poczytalność oskarżonego podczas popełnienia zbrodni. Posługuje się on swoją wiedzą dla wyjaśnienia każdej kwestii, która jest w zasięgu zainteresowania danej sprawy. Jego opinia staje się dowodem podczas postępowania.

Ile zarabia biegły sądowy?

To, ile zarabia biegły sądowy, jest zdeterminowane poprzez jego wykształcenie. Zatrudnienie specjalisty z tytułem magistra wynosi zarobi od 23 do 33 zł za godzinę swojej pracy. W przypadku biegłych z doktoratem stawka ta wzrasta do 45 zł. Doktor habilitowany może liczyć na 55 zł za godzinę. Wszystko to zamyka profesor, za którego pracę trzeba zapłacić 70 zł za godzinę.

Jak widać, biegły sądowy to kluczowa rola w wielu postępowaniach sądowych i administracyjnych. Jego zarobki są wielce uzależnione od wykształcenia, które posiada.